SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA  są nową formą wspierania konsultantów i doradców, a za ich pośrednictwem nauczycieli, która została zainicjowana  w roku szkolnym 2016/2017 przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Działania w ramach sieci są realizowane zarówno za pośrednictwem platformy e-learningowej, jak i spotkań osobistych. SIECI są miejscem wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i wspólnego uczenia się w celu podnoszenia efektywności działań podejmowanych przez nauczycieli wszystkich typów szkół jak również dzielenie się pomysłami będącymi przykładami dobrej praktyki i wartymi wykorzystania.

     Platforma zapewnia uczestnikom dostęp do aktualnych informacji, ciekawych zasobów edukacyjnych i przydatnych narzędzi wzbogacających warsztat pracy. Jest to również miejscem dyskusji, wymiany doświadczeń, publikowania własnych materiałów, prezentacji oraz interesujących rozwiązań i metod pracy.