Różnice i podobieństwa w starym i nowym rozporzadzeniu o awansie zawodowym nauczycieli

Wypisz podobieństwa i różnice w powinnościach nauczycieli odbywających staż na nauczyciela mianowanego wg nowego i starego rozporządzenia MEN w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.

Odpowiedź umieść na Forum 1.2


(There are no discussion topics yet in this forum)