Słownik pojęć

Podstawowe pojęcia związane z awansemBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

A

awans zawodowy

Awans zawodowy nauczycieli – sformalizowany i określony w przepisach prawa proces podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli, służący ich rozwojowi osobowemu i poprawie jakości funkcjonowania zatrudniających ich placówek w systemie oświaty[1]. Wprowadzony został w roku 2000[2]. Podmiotem awansu może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w jednostkach organizacyjnych określonych w Prawie oświatowym.

Data 9.04.2020

Wprowadził Małgorzata Trzeciak

Źródło link

L

lekcja otwarta

Lekcja (inaczej: jednostka dydaktyczna) – organizacyjna forma nauczania oparta na realizacji określonego zadania dydaktycznego (poznawczego, kształcącego i wychowawczego). Jest formalnym rodzajem interakcji nauczyciela z uczniami, nastawionym na realizację celów kształcenia i celów wychowania. W Polsce przyjęto, iż trwa 45 minut a rozpoczęcie następnej lekcji musi być poprzedzone przerwą międzylekcyjną. Lekcja jest stosowana w nauczaniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (średnim).

 1. Struktura lekcji uzależniona jest od:
  • realizowanych celów
  • treści merytorycznych
  • metod kształcenia
 2. Funkcje dydaktyczne lekcji:
  • zapoznanie uczniów z nowym materiałem
  • utrwalanie opanowanego już materiału
  • sprawdzenie wiadomości i ocena
 3. Wyróżniamy następujące typy lekcji:
 4. Rodzaje lekcji: