Wersja archiwalna strony. Zapraszamy na nową stronę www.kpcen-torun.edu.pl.

środa, 29 maja 2024 godz. 04:55

log in

 
 
Kadra Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
dyrekcja
dyrekcja Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
Sławomir Żebrowski
Dyrektor KPCEN

tel. 56 62-277-47 kom. 881 93 00 83
e-mail: Slawomir.Zebrowski@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • magister fizyki, specjalność fizyka medyczna, UMK Toruń (2002)
 • nauczyciel dyplomowany
 • Studium Pedagogiczne, UMK Toruń (2004)
 • studia podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, Politechnika Gdańska (2006)
 • studia podyplomowe: Zarządzanie oświatą, WSKS Gdynia (2009)
 • studia podyplomowe: Matematyka, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku (2015)
 • egzaminator OKE egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk (1-02447)
 • egzaminator OKE egzaminu maturalnego z zakresu fizyki z astronomią (136300837 – MFA)
Agnieszka Przybyszewska
Wicedyrektor
konsultantka ds. matematyki

kom. 881-93-31-88
e-mail: Agnieszka.Przybyszewska@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • magister matematyki, specjalność – zastosowanie matematyki
 • kwalifikacje pedagogiczne do nauczania matematyki i informatyki
 • egzaminator OKE egzaminu maturalnego z zakresu matematyki
 • ukończony kurs pomiaru dydaktycznego
 • kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej, KPCEN Toruń, 2009
konsultanci KPCEN
konsultanci Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
Dorota Andrzejewska
konsultantka ds. wspierania rozwoju szkół i nauczycieli
w
Pracowni Zarządzania, Diagnozy i Wychowania

kom. 881-93-31-90
e-mail: Dorota.Andrzejewska@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • magister pedagogiki, specjalność nauczanie początkowe, UMK Toruń, 1991
 • studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą, WSHE Włocławek, 2002
 • nauczyciel dyplomowany
 • studia podyplomowe w zakresie historii, Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica, Płock 2006
 • studia podyplomowe w zakresie wychowania przedszkolnego Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica, Płock 2008
 • kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika, NOE EDU JETTER , 2008
 • studia podyplomowe w zakresie Akademia Trenera Biznesu, WSB Toruń, 2012
 • Certyfikat dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, 2013
 • studia podyplomowe w zakresie Coachingu, WSB Toruń, 2015
 • studia podyplomowe w zakresie Doradztwo zawodowe i coaching kariery, WSB Toruń, 2018
 • Wojewódzki Koordynator sieci szkół i przedszkoli promujących zdrowie, obszar kujawsko-pomorskie
Agnieszka Chabros
konsultantka ds. języków obcych
w
Pracowni Informacji i Promocji

kom. 881-93-00-95
e-mail: Agnieszka.Chabros@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • magister filologii angielskiej, 1998
 • magister filologii hiszpańskiej, 2012
 • nauczyciel dyplomowany, 2006
 • studia podyplomowe Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta , Wydział Prawa i Administracji, UMK, 2000
 • trener/edukator I i II stopnia, 2015
 • studia podyplomowe w zakresie coachingu, 2015
 • Akademia Professional Coaching, 2016
 • kwalifikacje metodyczno-pedagogiczne do nauczania języka angielskiego, 1998
 • kwalifikacje metodyczno-pedagogiczne do nauczania języka hiszpańskiego, 2010
 • kwalifikacje językowe do nauczania j. hiszpańskiego – DELE Superior (poziom C2), Barcelona 2009
 • egzaminator maturalny języka angielskiego, 2002
 • egzaminator egzaminów DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera), 2011
 • szkolenia metodyczne: Universidad de Salamanca - Hiszpania (2011, 2014, 2015), Universidad de Valencia - Hiszpania (2012)
Barbara Iwanowska
konsultantka ds. przedmiotów przyrodniczych
w
Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji

kom. 881-93-34-12
e-mail: barbara.iwanowska@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • magister chemii, UMK
 • nauczyciel dyplomowany, 2010
 • studia podyplomowe Nauczanie Matematyki, UMK 2003
 • egzaminator części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego
 • kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej, KPCEN Toruń 2009
 • dyrektor szkoły podstawowej w latach 2011–2016
 • ukończone szkolenia w ramach projektu Business Coaching
 • współorganizator konkursów ekologicznych oraz chemicznych o zasięgu wojewódzkim
 • administrator szkolnej pracowni internetowej
dr Małgorzata Kaczmarek
konsultantka ds. profilaktyki i zdrowia psychicznego
w
Pracowni Zarządzania, Diagnozy i Wychowania

kom. 881 93 00 97
e-mail: Malgorzata.Kaczmarek@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • doktor nauk humanistycznych – Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2012
 • Certyfikowany Kurs Psychoterapeutyczny – Logoterapia ze specjalizacją: Psychoterapia Integralna i Noo-psychoterapia – Institute of Biofeedback and Noo-Psychosomatic w Lublinie z akredytacją Instytutu Victora Frankla w Wiedniu, 2015
 • Szkoła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – szkolenie I i II stopnia (akredytacja Polskiego Stowarzyszenie Terapeutów TSR) – Toruń, 2016, 2017
 • Roczne Szkolenie z Terapii Poznawczo-Behawioralnej - Sensica Toruń, 2018
 • Coaching: poziomy I - IV – dyplom Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, 2015
 • Podyplomowe Studium Pedagogiki Zdolności i Twórczości – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2001
 • Podyplomowe Studium Logopedii – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2013
 • magister filologii romańskiej – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1986
 • nauczyciel dyplomowany, 2003
 • trener edukator – KAI – Olsztyn/Toruń, 2015
 • koordynator regionalny programu Rady Europy „Bez nienawiści” w Polsce, 2015, 2016
 • instruktor rekreacji ruchowej dla osób 50+ - TKKF w Toruniu, 2014
Ewa Kondrat
konsultantka ds. języka polskiego
w
Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji

kom. 881-93-12-18
e-mail: Ewa.Kondrat@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • magister filologii polskiej, z przygotowaniem pedagogicznym, UMK Toruń, 1989
 • studia podyplomowe Kształcenie wrażliwości estetycznej, UMK Toruń,2002
 • nauczyciel dyplomowany, 2003
 • egzaminator - weryfikator egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • egzaminator części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego
 • kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej, KPCEN Toruń, 2009
 • Studia podyplomowe kwalifikacyjne Resocjalizacja i profilaktyka społeczna, UMK Toruń 2013 r.
 • Lider szkolenia Matura 2015. Nowa formuła egzaminu z języka polskiego, ORE Sulejówek 2013 r.
 • Certyfikat Akademii Trenerów, kurs trenerski Akademia Trenerów (182 godz.) - specjalność prowadzenia szkoleń i warsztatów dla kadr systemu oświaty. Bydgoszcz 2018, firma szkoleniowa "Empiria" - Szczecin
Justyna Kopczyńska
konsultantka ds. przedmiotów zawodowych
w
Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji

kom. 881-93-13-60
e-mail: justyna.kopczynska@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • Magister Filologii Rosyjskiej, Akademia Bydgoska, 2005,
 • Studia podyplomowe: Zarządzanie Obiektami Hotelarskimi, WSG Bydgoszcz, 2007,
 • Studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie Gospodarką Turystyczną, WSG Bydgoszcz, 2007,
 • Studia Podyplomowe: Zarządzanie Oświatą, PWSZ Włocławek, 2015,
 • nauczyciel dyplomowany - 2016 rok,
 • szkolenie: Specjalista ds. pozyskiwania Funduszy Unijnych 2014-2020, Warszawa 2017,
 • szkolenie: Marketing Szkół i Placówek Oświatowych, ORE 2018,
 • egzaminator maturalny – język rosyjski, 2009 rok (nr 133400975),
 • egzaminator w zawodzie technik obsługi turystycznej, 2014 rok (nr 1-03072 - 422103),
 • egzaminator w zawodzie technik hotelarstwa, 2018 rok (nr 1-03072 – 422402),
 • ekspert MEN/2018/DFS/282,
 • pilot wycieczek, 2002 rok.
Wacław Kozłowski
konsultant ds. edukacji informatycznej
w
Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji

kom. 881-93-43-50
e-mail: Waclaw.Kozlowski@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • magister inżynier elektronik, Politechnika Gdańska, 1975
 • przygotowanie pedagogiczne - kurs pedagogiczny dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, ZDN Toruń, 1995
 • nauczyciel dyplomowany 2002
 • ekspert MEN, 693/Eks
 • studia podyplomowe w zakresie: programowanie i zastosowanie komputerów, UMK Toruń, 1998
 • kurs kwalifikacyjny edukatorski Nowa Szkoła Zawodowa, 240 godz., KOWEZ Warszawa, 2001
 • certyfikat egzaminatora nr PL-E-0352 ECDL - PTI Toruń, 2002
Wiesława Kuban
konsultantka ds. wychowania i pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Kierownik Pracowni Zarządzania, Diagnozy i Wychowania

kom. 881-93-44-85
e-mail: Wieslawa.Kuban@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • magister pedagogiki, specjalnośc nauczanie początkowe, UMK Toruń, 1997
 • nauczyciel dyplomowany,
 • studia podyplomowe pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej, UMK Toruń, 1998
 • studia podyplomowe w zakresie socjoterapii, UW-M Olsztyn, 2001
 • studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania, UMK Toruń, 2002
 • kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika dla nauczycieli i wychowawców, CDN TWP Toruń, 2004
 • Studium Treningu Grupowego i Edukacji Psychologicznej, 2006
 • szkolenie specjalistyczne z zakresu Mediacji Rodzinnej, 2013
 • trener "Szkoły Promującej Zdrowie"
 • trener programu "Przyjaciele Zippiego" i "W kręgu uśmiechu"
 • trener programu jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów. "Metoda konstruktywnej konfrontacji"
 • trener programu "Kuferek Tajemnic" i "Kuferek pełen emocji"
 • studia podyplomowe "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych" 2015
Anna Piątek
konsultantka ds. świetlic i bibliotek
w
Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji

kom. 881-93-23-18
e-mail: Anna.Piatek@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, UMK Toruń, 1983
 • nauczyciel dyplomowany, 2001
 • ekspert MEN/1107/Eks
 • studia podyplomowe w zakresie edukacji dorosłych, UMK Toruń, 1996
 • kurs edukatorski programu Nowa Szkoła, grupa 1000/1, CODN Warszawa, 1998
Danuta Potręć
konsultantka ds. informacji i promocji
Kierownik Pracowni Informacji i Promocji
Redaktor Kujawsko-Pomorskiego Przeglądu Oświatowego "UczMy"

kom. 881-93-33-67
e-mail: Danuta.Potrec@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • magister filologii polskiej, specjalność nauczycielska, KUL Lublin, 1987
 • nauczyciel dyplomowany, 2003
 • red."UczMy. Kujawsko-pomorski Przegląd Oświatowy"
 • studia podyplomowe w zakresie edukacji niezależnej – specjalizacja szkolna w pedagogice waldorfskiej, UW Warszawa, 1995
 • studia podyplomowe z zakresu dziennikarstwa, UAM Poznań, 2001
 • studia podyplomowe w zakresie poradnictwa zawodowego, WSH Leszno, 2004
 • kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej, KPCEN Toruń, 2006
 • studia podyplomowe w zakresie coachingu, WSB Toruń, 2011 r.
 • Certyfikat dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, Toruń 2013
 • Certyfikat trenera - lidera edukacji globalnej, ORE 2014
 • Certyfikat Tutora, Warszawa 2015 (Szkoła Tutorów, Collegium Wratislaviense)
 • Certyfikat Team Coacha, Warszawa 2015 (Norman Benett Academy)
 • Certyfikat Akademii Trenerów, kurs trenerski Akademia Trenerów (182 godz.) - specjalność prowadzenia szkoleń i warsztatów dla kadr systemu oświaty. Bydgoszcz 2018, firma szkoleniowa "Empiria" - Szczecin
dr Krzysztof Rochowicz
specjalista niebędący nauczycielem do obsługi pracowni mobilnych i pracowni stacjonarnej do nauczania przedmiotów przyrodniczych

kom. 881 930 091
e-mail: Krzysztof.Rochowicz@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • mgr astronomii, UMK Toruń 1989
 • Studia doktoranckie 1990-95
 • Dr nauk fizycznych, UMK Toruń 1996
 • Asystent i adiunkt w Centrum Astronomii UMK (1989-2006)
 • Nauczyciel fizyki V LO Toruń (2005-09)
 • Starszy wykładowca w Zakładzie Dydaktyki Fizyki UMK (od 2009)
Zofia Spalińska
konsultantka ds. ewaluacji, doskonalenia i pomiaru dydaktycznego
w Pracowni Zarządzania, Diagnozy i Wychowania

kom. 881-93-33-55
e-mail: Zofia.Spalinska@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • Magister historii, specjalność nauczycielska, UAM, Poznań 1989
 • Nauczyciel dyplomowany 2002
 • Kwalifikacje do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie
 • Studia podyplomowe z historii, UMK Toruń 1991
 • Studia podyplomowe w zakresie Pomiaru Dydaktycznego i Egzaminowania, Gdańsk 1997
 • Egzaminator części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
 • Kurs konstruowanie skali postaw 80 godzin, ODN Płock 2002
 • Certyfikat Akademii Trenerów, kurs trenerski Akademia Trenerów (182 godz.) - specjalność prowadzenia szkoleń i warsztatów dla kadr systemu oświaty. Bydgoszcz 2018, firma szkoleniowa "Empiria" - Szczecin
Regina Strzemeska
konsultantka ds. języków obcych
w
Pracowni Zarządzania, Diagnozy i Wychowania

kom. 881-93-34-26
e-mail: Regina.Strzemeska@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • magister filologii germańskiej o specjalności nauczycielskiej (UMK w Toruniu, 1985).
 • nauczyciel dyplomowany ( 2005)
 • edukatokarka nauczycieli i trenerów j. niem, (Teacher Trainer oraz Trainer – Trainer )
 • edukatorka programu Nowa Szkoła
 • krajowy ekspert projektu “ Inhaltsorientiertes frühes Fremdsprachenlernen“ Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu
Monika Sylwestrzak-Buczyńska
konsultantka ds. przedmiotów zawodowych
w
Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji

e-mail: Monika.Sylwestrzak@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • magister zarządzania i marketingu, UW-M Olsztyn 2002,
 • Studium Pedagogiczne, UMK 2004
 • studia podyplomowe, Nauczanie Podstaw Przedsiębiorczości, UMK 2008
 • nauczyciel mianowany 2010,
 • kurs dla oświatowej kadry kierowniczej, KPCEN Toruń 2010 r.
Małgorzata Trzeciak
konsultantka ds.
nowoczesnych technologii w przedmiotach przyrodniczych
w
Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji

kom. 502 20 29 63
e-mail: Malgorzata.Trzeciak@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • magister geografii fizycznej, UMK Toruń, 1984
 • studium pedagogiczne, IKN im. Wł. Spasowskiego – ODN Toruń, 1985
 • kurs organizacji i zarządzania oświatą, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Toruniu, 1991
 • dwuletnie podyplomowe studium ochrony i kształtowania środowiska, UMK Toruń, 1989
 • studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi, UMK Toruń, 2016
 • nauczyciel dyplomowany 2008
Tadeusz Wański
konsultant ds. informacji i promocji
w
Pracowni Informacji i Promocji

kom. 881-93-44-04
e-mail: Tadeusz.Wanski@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • magister pedagogiki opiekuczo-wychowawczej, UMK Toruń,
 • nauczyciel dyplomowany, 2003
 • studia podyplomowe w zakresie programowania i zastosowań komputerów, UMK Toruń, 1999
 • kurs Lidera Zespołu Nauczycieli,120 godz. ZDN Toruń, 2000
 • kurs Opiekun Pracowni Internetowej cz. I i II, 80 godz. DC Edukacja 2000/1
 • ITIL Foundation Certificate in IT Service Management, 2015
 • Certyfikat - Fotografia cyfrowa, komputerowa obróbka fotografii oraz tworzenie grafiki komputerowej, 2015
Marzenna Wierzbicka
konsultantka ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kierownik Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji

kom. 881-93-42-56
e-mail: Marzenna.Wierzbicka@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • magister nauczania początkowego, UMK Toruń, 1985
 • nauczyciel dyplomowany, 2001
 • ekspert MENiS 5378/Eks
 • studia podyplomowe w zakresie logopedii, WSP Bydgoszcz, 1999
 • kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej, KPCEN Toruń, 2005
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, KPCEN Toruń, 2007
 • kurs terapii pedagogicznej uczniów klas I-III, IKN Toruń, 1986
dr Dominika Wojtasińska
specjalista niebędący nauczycielem w Pracowni Informacji i Promocji


kom. 881 93 00 80
e-mail: Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • doktor nauk humanistycznych, UMK 2013;
 • studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa, UMK 2007–2012;
 • magister filologii polskiej, specjalizacja tekstologiczno-edytorska, UMK 2007;
 • studia na socjologii ogólnej, UMK 2005–2007;
 • współpracownik Wydawnictwa Naukowego UMK (redaktor i korektor) od 2015;
 • autorka dwóch książek i kilkunastu publikacji naukowych, współredaktorka naukowa dwóch monografii pokonferencyjnych;
 • doświadczenie dydaktyczne – prowadzenie konwersatoriów (dot. historii literatury oraz tekstologii i edytorstwa) dla studentów filologii polskiej, UMK 2007–2011;
 • First Certificate in English, 2006;
 • certyfikat „Warsztat specjalisty ds. promocji w urzędzie w 2018 r. Nowoczesne narzędzia promocji właściwe dla celów gminy i miasta”, Grupa Wydawnicza „Semantika”, Warszawa 2018.
  kontakt
oferta
polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies Google Analytics. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Copyright (C) 2008-2019 by Administrator <strona@kpcen.pl>

Drogi Gościu!
 
Informujemy Cię o przetwarzaniu danych zbieranych w plikach cookies. Pamiętaj, że dbamy o Twoją prywatność i bez Twojej zgody nie zwiększymy zakresu naszych uprawnień. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu przetwarzanych plików cookies i przetwarzanych danych osobowych znajdziesz w Polityki Prywatności.
 

Zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (powszechnie określane jako "RODO", "ORODO" "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), pragniemy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz o zasadach przetwarzania.

Po wyrażeniu przez Ciebie zgody i kliknięciu w pole Zapoznałem się będziemy zbierać dane osobowe, w ramach korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności portalu/strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies.


Administratorem Twoich danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. Henryka Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń, tel. 56 62 277 47, e-mai: kpcen_torun@kpcen-torun.edu.pl

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych w naszej Polityce Prywatności, w szczególności abyśmy mogli:

 • prawidłowo wykonać umowę lub zrealizować szkolenie
 • dopasować ustawienia Twojej przeglądarki internetowej do sposobu wyświetlania naszej strony (dane z plików cookies)
 • zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć boty, oszustwa i nadużycia, (dane z plików cookies)
 • dokonywać pomiarów statystycznych (dane z plików cookies)

Twoje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do podmiotów realizujących usługi na naszą rzecz, naszych podwykonawców oraz podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądów lub organy ścigania - oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w Polityce Prywatności, która opisuje również w jaki sposób możesz poinformować Nas o swoim żądaniu.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Z kolei taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych jest tzw. uzasadniony interes administratora.

Wedle naszej najlepszej wiedzy wdrożyliśmy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, zaś Twoje dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wszelkie postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookies znajdziesz również w Polityce Prywatności.


 
ZAPOZNAŁEM SIĘ PÓŹNIEJ